Cách tìm phiên bản của trình điều khiển

The serial number is on your device and the packaging with a 13~14 -digit number. Please click the product category below for help finding the serial number.

Danh mục sản phẩm Tìm bằng
Camera thu hình vật thể AVerTouch
Sphere2
Interactive Control Box Control Box
Camera theo dõi tracking PTC & streaming PTZ PTZ/PTC camera
PTC500S/PTC115
Camera lớp học DL30
Hệ thống Hội nghị truyền hình PTZApp2
SVC/EVC