Chính sách

Thông tin trên trang web này do AVer Information Inc. (sau đây gọi là AVer) cung cấp như là một dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Khách hàng có thể tải thông tin được cung cấp trên trang web này trong phạm vi hợp lý cho các mục đích phi thương mại; Tuy nhiên, các thông tin trích dẫn này phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng được quy định dưới đây. Tải xuống thông tin từ trang web này tạo thành thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện, vui lòng không sử dụng trang web này.

Chính sách

Sự tuân thủ của người dùng

Tất cả những người sử dụng thông tin đã cung cấp trên trang web này sẽ được coi là thông tin không bảo mật và AVer không có nghĩa vụ đảm bảo an ninh thông tin liên lạc. Nghiêm cấm người dùng cung cấp tài liệu là bất hợp pháp, đe doạ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc vi phạm luật, đạo luật và quy định trong lãnh thổ nơi người dùng đang ở.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người dùng rất có giá trị đối với AVer. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân và bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trên trang web này. AVer sẽ giữ thông tin của bạn và lưu một bản sao lưu trong cơ sở dữ liệu trang web. Tuy nhiên, AVer sẽ không phổ biến nội dung của cơ sở dữ liệu thông tin cho các cá nhân hoặc công ty khác.

Điều kiện sử dụng

Thương hiệu bảo hộ

AVerVision và AVerKey là các nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của AVer. Sự vắng bóng của bất kỳ thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của AVer trong bản tuyên bố chính sách này hoặc các phần khác của trang web này không tạo thành sự từ bỏ bất kỳ quyền lợi hay lợi ích mà AVer đã thành lập. Không được sử dụng nhãn hiệu AVer mà không có sự cho phép rõ ràng. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu của AVer, yêu cầu trước bằng văn bản với AVer. Sự tham khảo đặc biệt yêu cầu phải được sự chấp nhận riêng, chẳng hạn như đưa ra tuyên bố & quot; AVerVision là thương hiệu đã đăng ký của AVer Inc. & quot ;. Bạn có thể lấy Giấy phép sử dụng hình ảnh sản phẩm, thương hiệu và biểu tượng của AVer thông qua liên hệ với AVer để biết thông tin chi tiết. Tất cả các sản phẩm và thương hiệu khác được đăng trên trang web này là nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty có liên quan, chẳng hạn như & quot; Microsoft & quot; Và & quot; Windows & quot; Của Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ và & quot; Intel & quot; Của Tập đoàn Intel của Hoa Kỳ.

Thông tin chung

AVer có thể thỉnh thoảng sửa đổi thông tin pháp lý mà không thông báo để phù hợp với chính sách mới của công ty. Vui lòng truy cập trang web này theo định kỳ để xem lại Điều khoản Sử dụng hiện tại. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sẽ có nghĩa là người dùng chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.

Tải phần mềm

AVer cung cấp các trình điều khiển gốc và phần mềm có liên quan trên trang web này có thể được tải xuống bởi khách hàng. (Bạn có thể tải về một phần mềm điều khiển liên quan đến sản phẩm bạn đã mua để cập nhật phần mềm điều khiển máy tính của bạn) Tuy nhiên, việc sử dụng trái phép phần mềm của công ty vào các mục đích thương mại đều bị cấm.

Trình điều khiển phần mềm AVer cung cấp có thể được sửa đổi bởi các nhà sản xuất phần cứng khác nhau cho mục đích tối ưu hóa phần cứng khác nhau. AVer không đảm bảo tất cả các trình điều khiển được cung cấp từ trang web này sẽ đáp ứng các yêu cầu của thiết bị hoặc thiết bị hiện tại của người sử dụng và không bao giờ phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cả, rõ ràng, ngụ ý hoặc quy định bởi các luật và quy định có liên quan. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố kỹ thuật nào sau khi tải phần mềm, AVer khuyên người dùng yêu cầu trợ giúp trực tiếp từ nhà sản xuất máy tính hoặc nhà phân phối của bạn bán thiết bị hoặc thiết bị.

Phạm vi chính sách

Chính sách này áp dụng cho tất cả trang web toàn cầu của AVer và các phiên bản của các trang web này bằng các ngôn ngữ khác nhau.
AVer Information Inc. Tất cả các quyền lợi được bảo lưu. Không sao chép.

 

 

AVer Information Inc. Việt Nam
Lầu 2, Số 2A, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam