Phiếu tiếp nhận thông tin

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới)

Thông tin sản phẩm

Chúng tôi vui lòng yêu cầu khách hàng viết số sê-ri sản phẩm, để tăng tốc quá trình dịch vụ. (13~14 -digit number)

Diễn giải lỗi

Phải điền ít nhất MỘT trường thông tin
e.g. v6.0.0018.21
e.g. Windows 10 / Mac 10.15.1
e.g. AVerTouch / CaptureShare / Sphere2 / EZMeetup / VCPlayer / EZLive... v1.3.0025.0
e.g. HP ENVY 14 / Lenovo E495...
e.g. ZOOM / MS Teams / Google Meet
e.g. POE+ / 110V / 220V
Kéo và thả tệp của bạn vào đây hoặc duyệt qua. Các định dạng được hỗ trợ: MPG, MP4, AVI, PNG, JPG, BMP, GIF, DOC hoặc PDF.

Thông tin của bạn

-

 

Liên hệ
+84-907 008 077