Hỗ trợ kỹ thuật

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới)
-
Chúng tôi vui lòng yêu cầu khách hàng viết số sê-ri sản phẩm, để tăng tốc quá trình dịch vụ. (13~14 -digit number)
Kéo và thả tệp của bạn vào đây hoặc duyệt qua. Các định dạng được hỗ trợ: MPG, MP4, AVI, PNG, JPG, BMP, GIF, DOC hoặc PDF.

 

Liên hệ
+84-907 008 077