Hỗ trợ kỹ thuật

Phiếu tiếp nhận thông tin

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới)

Thông tin sản phẩm

Chúng tôi vui lòng yêu cầu khách hàng viết số sê-ri sản phẩm, để tăng tốc quá trình dịch vụ. (13~14 -digit number)

Diễn giải lỗi

Phải điền ít nhất MỘT trường thông tin
e.g. v6.0.0018.21
e.g. Windows 10 / Mac 10.15.1
e.g. AVerTouch / CaptureShare / Sphere2 / EZMeetup / VCPlayer / EZLive... v1.3.0025.0
e.g. HP ENVY 14 / Lenovo E495...
e.g. ZOOM / MS Teams / Google Meet
e.g. POE+ / 110V / 220V
Kéo và thả tệp của bạn vào đây hoặc duyệt qua. Các định dạng được hỗ trợ: MPG, MP4, AVI, PNG, JPG, BMP, GIF, DOC hoặc PDF.

Thông tin của bạn

-